Vad är en interaktiv projektor?

En interaktiv projektor är en budgetversion av en interaktiv skrivtavla som används som ett pedagogiskt utbildningsverktyg och/eller mötesverktyg på skolor, företag och i andra organisationer och verksamheter. Den interaktiva projektorn, tillsammans med en anpassad mjukvara, är lärarens eller mötesledarens verktyg för att skapa kreativa utbildnings- och mötessituationer och för att organisera och stukturera sina olika verksamheter. 

Interaktiv projektor – touchbaserad eller pennbaserad

En interaktiv projektor kopplad till en dator projicerar datorns bildskärm i storformat på i stort sett vilken slät som helst och blir interaktiv. Allt som syns på din datorskärm visas och du kan skriva, sudda och klicka på länkar direkt på den upplysta ytan.  

Det finns olika typer av interaktiva projektorer, de som styrs med fingrarna (touchbaserade) och andra som styrs av en speciell, batteridriven penna (pennbaserade).